Tekniska kontoret

Varför behövs en riktlinje?

Riktlinjerna ska förklara vad som gäller vid odling på kommunägd mark. Förslaget till riktlinjerna innehåller bland annat regler för vad som gäller kring byggnation, avlopp och avfallshantering på odlingsområden. Förslaget ska också tydliggöra vad som förväntas av en förening som vill odla på kommunal mark.

Länk till riktlinjerna som nämndes på höstmötet 22 oktober 2017 i Klubbhuset

Länk till riktlinjer