Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundet

Cirkulär Nr 3 • 2017

Kongressen avskaffad

Vid Koloniträdgårdsförbundets kongress i Uppsala 12-13 augusti togs beslut om att avskaffa kongressen och att det årliga förbundsrådet istället blir högsta beslutande organ.

Det här innebär en rad förändringar som till exempel att det kommer att vara möjligt att lägga motioner varje år istället för vart fjärde år. Inför förbundsrådet 2018 gäller att regionstyrelserna ska lämna egna eller inkomna motioner till förbundsstyrelsen senast den 1 december 2017.

Regionerna får också en viktigare roll eftersom de ledamöter som ska representera regionens alla föreningar på förbundsrådet väljs på regionens årsmöte. Föreningarna kan inte skicka egna ombud till förbundsrådet på det sätt som gjordes till kongressen. Valet av ombud som varje förening gör på sitt årsmöte blir därmed av viktig demokratisk betydelse. Det valda ombudet deltar i regionens årsmöte som representant för föreningen. För att göra sin röst hörd kan föreningar även nominera personer till regionstyrelsen.

Ge bort en prenumeration i julklapp!

Ett julklappstips till trädgårds- och odlingsintresserade vänner och släktingar är en helårsprenumeration på Koloniträdgården. Julklappspris: 250 kr för 5 nummer. Betala in beloppet senast den 11 dec till pg 2771-4 eller bg 493-5391 och ange ditt namn som referens. Skicka därefter ett mejl till kansli@koloni.org och tala om namn och adress på den som ska få prenumerationen. Då skickar vi Koloniträdgår- den nr 4 2017 tillsammans med ett kort som talar om vem julklappen kommer ifrån. På kuvertet kommer det att stå ”Öppnas först på julafton”.

Tusen trädgårdar 2018

Tusen trädgårdar 2018 går av stapeln 1 juli kl 10-17 i hela Sverige. Du som vill öppna din koloniträdgård för besök denna dag kan anmäla dig från 1 jan 2018 till 1 juni på www.tradgardsriket.se.

Tusen trädgårdar arrangeras av Riksförbundet Svensk Trädgård,

Gunnel Carlsons Trädgårdsriket och Studiefrämjandet i samarbete med hundratals trädgårdsägare.

Alla som har privata trädgårdar och alla offentliga trädgårdar: stadsparker, friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, kyrkogårdar, slotts- och herrgårdsparker, plantskolor, handelsträdgårdar, koloniträdgårdar, stadsodlingar, skolträdgårdar, trädgårdar vid hembygds- och bygdegårdar – alla är välkomna att delta!

Vad har hänt?

Har ni gjort något trevligt och intressant i er förening? Planerar ni ett jubileum eller någon annan spännande aktivitet som skulle kunna inspirera andra? Skriv några rader och berätta. Skicka sedan in till in texten till Koloniträdgården,

ulrika.flodin.furas@uhskribent.se

På gång!

•29 okt – styrelsejuridik för styrelser i Östra regionen

•11-12 nov – Regionkonferens för Östgötaregionen i Norrköping med styrelseutbildning, information om förbundets nya organisation, föreläsningar om odling och miljö samt juridikkurs.

•25 nov – Regionforum i Stockholm; ett diskussionsmöte för ordföranden i alla regioner, representanter från förbundsstyrelsen och kansliet

•1-2 dec – kanslidag och styrelsejuridik för styrelser i FGK

•8 dec – Koloniträdgården nr 4 2017 distribueras.

•9-10 dec – Förbundsstyrelsens nästa möte, tillika styrelsemöte i Lånefonden.

•12 januari 2018 – Manusstopp för Koloniträdgården nr 1 2018 för insänt material.

•9 mars – Koloniträdgården nr 1 distribueras.

Alnarp – Trädgårdsodlingens dag

Den 24 september firades Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) 40-årsjubileum med en heldag om odling i trädgården,

i staden och på åkern.

Under dagen, som gick av stapeln i ett soligt Alnarp, förekom workshops och föreläsningar. Det fanns en mängd utställare med allt från biodling, hydroponisk odling till mustning och trädgårdsrådgivning från FOR. Koloniträdgårdsförbundet var självklart där, representerade av Södra regionen och förbundskansliet. Ett stort tack till regionordförande Sune Malmgren och hans gäng!

En mängd jubileer har firats i föreningar runtom i Sverige i år:

Södra Årstalunden, Stockholm, 100 år, 17 juni

Delsjön, Göteborg, 90 år 15 juli

Jordgubben, Kalmar, 100 år 22 juli

Pryssgården, Norrköping, 40 år 29 juli

Kalmar Södra, 100 år 29 juli

Sundbybergs KTF, 100 år, 5 augusti

Södra Tantolunden, Stockholm, 100 år, 12 augusti

Lärjeheds Fritidsområde, Göteborg, 75 år, 12 augusti

Umeå KTF, 100 år, 19 augusti

Älvtomta, Örebro, 100 år 19 augusti

Västeräng, Mariestad, 40 år 19 augusti

Ängsbacken, Arvika, 35 år 20 augusi

Dianelund, Stockholm, 100 år 27 augusti

Skanskvarn, Stockholm, 100 år 27 augusti

Söderhamn, 100 år, 23 september

Västervik firar 100 år, 21 oktober

Flora Linnea, Uppsala firar 85 år, 22 oktober

Koloniträdgården firar 100 år 2018 – Sveriges äldsta  trädgårdstidning!

Besök www.koloni.org

Koloniträdgårdsförbundet | Telefon: 08 556 930 80 | Brännkyrkagatan 91 1 tr ög 118 23 Stockholm | kansli@koloni.org