GDPR

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU från 2018-05-25 och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet

av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Personuppgiftsombud

Kassör

Vilka personuppgifter som behandlas

Namn, Adress, personnummer, telefonnummer, e-post

Varför behandlas dessa uppgifter

Som förening måste vi ha medlemsregister för att veta vilka medlemmar vi har samt vilken stuga man innehar. Och för att kunna fakturera aktiva medlemmar och kunna skriva intyg för rotavdrag.

Vilka mottagare kan ta del av uppgifterna

Koloniträdgårdsförbundet

Hur länge sparas uppgifter om medlemmar

Personuppgifter sparas så länge medlemmen är aktiv i föreningen därefter raderas alla uppgifter.

Få tillgång till sina personuppgifter

Kontakta kassör eller någon i styrelsen   

För att få felaktiga personuppgifter rättade

Kontakta kassör eller någon i styrelsen

Tänker föreningen överföra personuppgifter till tredje land (land utanför EU/EES)

Nej

Lämna klagomål till Datainspektionen

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm