Beskattning av stugor

Fastighetsavgift på kolonistugor
Skatteverket har sedan 2014 gjort en genomgång av koloniområden i landet, där man gett kolonistugor ett taxeringsvärde. I dagsläget (2018) tas inte stugor med ett lägre värde än 50 000 upp till taxering. Om Skatteverket sätter ett högre värde än 50 000 tar man ut en fastighetsavgift.
Vid frågor kring taxeringsvärdet kring den egna stugan, bör man vända sig direkt till Skatteverket. Se kontaktuppgifter sist i texten.


Taxeringsvärde
Taxeringsvärde = Det värde som ligger till grund för fastighetsavgift/skatt. Taxeringsvärdet är normalt lägre än marknadsvärdet. Marknadsvärdet är ofta detsamma som försäljningsvärdet, men inte alltid.
Det är du som kolonist som har ansvar för att informera Skatteverket.
Din koloniförening har ingen aktiv upplysningsplikt om vilka som innehar kolonilott. Däremot är man skyldig att lämna information om medlemmar som sålt sin kolonistuga om Skattemyndigheten frågar.
Dessutom kan Skatteverket förelägga koloniföreningen att lämna ut namn, adress och personnummer för samtliga medlemmar i föreningen och en förteckning över vilken stuga varje medlem äger och tomtens areal. Det gör man genom ett så kallat tredjemansföreläggande med stöd av 9§ 37 kap
Skatteförfarandelagen.


Fastighetsavgift
Aktuell fastighetsavgift (2018) är 0,75% av taxeringsvärdet och avgiftstaket ligger på 4024 kr i fastighetstaxeringen 2018, det vill säga det som man ser i sin inkomstdeklaration 2019. För dagsaktuella siffror kontaktar man Skatteverket. En nyare stuga kan vara helt eller delvis avgiftsbefriad. Vid
nybyggnation är stugor numera helt avgiftsbefriade i 15 år.
I övrigt kring information om försäljning av kolonistugor, hus på ofri grund, hänvisas till Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. I sökrutan skriver du ”försäljning av kolonistuga”.
Du kan även ringa till Skatteverket på telefon: 0771-567 567