’Den 11 november var ordförande och kassör i Fyrby ute vid grind 4 och pratade med två representanter från Norrköpings kommun.

”Vi har tittat över nybygget och den mark som vi arrenderar och som kommunen felaktigt sålt till vår nya granne. Det var ett bra möte, kommunen är medvetna om att ett fel begåtts, förklarade skälen till att så skett och vill självklart gottgöra oss för det som hänt. I anslutning till grind 4 kommer vår mark utökas som kompensation för den del vi blivit av med. Kommunen kommer iordningställa och hägna in ett område mellan vårt stängsel fram till Platinagatan. Vi kommer där få ett antal färdigställda parkeringsplatser som ersätter de platser vi idag förlorat. Arbetet kommer utföras innan Fyrby öppnar på nytt till våren. Min känsla är att våra synpunkter och krav togs emot på ett bra sätt, vi kommer bli väl kompenserade och att vi förhoppningsvis kan ha ett bra samarbete med Hans som ansvarar för frågor som gäller kommunens koloniträdgårdar.”